W dniu 06.10.2023 spółka stowarzyszona Emitenta, to jest THC Pharma S.A., w której Emitent posiada 50% kapitału zakładowego i głosów, podpisała z niemieckim dystrybutorem konopi medycznych („Sprzedawca”) umowę na wyłączność importu marihuany medycznej („Produkt”).
Zgodnie z umową, podmiotem odpowiedzialnym (MAH) dla Produktu będzie Emitent, który po otrzymaniu kompletu dokumentacji od Sprzedawcy wystąpi do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) o licencję na import Produktu do Polski.
THC Pharma S.A. będzie wyłącznym dystrybutorem Produktu na rynku polskim i będzie zobligowana do nabycia nie mniej niż 100 kg Produktu rocznie w okresie po jego rejestracji w GIF. Ilości te mogą być zwiększane na wniosek THC Pharma.
Podpisana Umowa obowiązuje do końca pierwszego roku po uzyskaniu przez Emitenta rejestracji Produktu w Polsce i będzie automatycznie odnawiana na kolejny rok pod warunkiem realizacji postanowień umowy i braku wynikłego z tego wypowiedzenia na piśmie.
Pierwszy import Produktu przewidywany jest na połowę roku 2024.
Emitent przypomina o złożeniu przez THC Pharma S.A. do GIF wniosku o zgodę na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 12/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku.

Powyższa umowa jest efektem podpisanego w lipcu listu intencyjnego podpisanego przez Emitenta. Fakt podpisania umowy przez THC Pharma, wynika z rozmów i oczekiwań przeprowadzonych z niemieckim partnerem, który zaproponował, aby umowa była podpisana z docelowym nabywcą, czyli hurtownią farmaceutyczną.

Aktualności

Pytania do Spółki

Dodano: 12.05.2024

Pytania zadawane spółce wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę. Tu będą pojawiać się pytania wraz z odpowiedziami. Czytaj więcej

Liczba recept na marihuanę medyczną rośnie lawinowo - rynekzdrowia.pl

Dodano: 20.04.2024

Wzrost zainteresowania medyczną marihuaną w Polsce jest ogromny, czego dowodem są dane ekonomiczne: w 2019 roku wydano 2909 recept na marihuanę, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 276... Czytaj więcej

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia plantacji m…

Dodano: 22.01.2024

W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego... Czytaj więcej

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Dodano: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Czytaj więcej

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psy…

Dodano: 13.11.2023

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N... Czytaj więcej

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Dodano: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
Jana Styki 23
03-928 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524
biuro@HHSA.pl

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

© 2023 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Health S.A.