STRATEGIA HEMP & HEALTH S.A.

na lata 2024-2025

Strategia HEMP & HEALTH S.A. (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) opiera się na prowadzeniu działalności w uzupełniających się obszarach leżących na pograniczu dwóch sektorów: konopi („HEMP”) oraz zdrowia („HEALTH”). 

W nadchodzących latach Spółka planuje w ramach swojej Grupy Kapitałowej (GK) skoncentrować się na stworzeniu i zarządzaniu pełnym łańcuchem dostaw marihuany medycznej: począwszy od własnych upraw, poprzez przywóz, przetwarzanie, aż po dystrybucję marihuany medycznej.

 1. Własne uprawy

Emitent zamierza zostać polskim liderem w zakresie upraw konopi medycznych - własnych lub na zlecenie - zawierających ponad 0,3% THC, czyli tzw. marihuany medycznej. Uprawy będą realizowane poprzez powołaną w tym celu spółkę celową lub/oraz inwestycje w podmioty zewnętrzne. Spółki takie mogą być zlokalizowane zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

 1. Zakład farmaceutyczny

Ogniwem uzupełniającym łańcuch dostaw będzie uruchomienie własnego zakładu farmaceutycznego, który będzie mógł nadawać EU-GMP produktom nie posiadającym takiego statusu - głównie pochodzenia pozaeuropejskiego. Tego typu usługa będzie mogła być także oferowana podmiotom spoza GK oraz zagranicznym, jako podwykonawstwo. Zakład farmaceutyczny będzie miał możliwość importu, przetwarzania, prowadzenia usług konfekcjonowania oraz nadawania certyfikatu EU GMP, jak również przeprowadzania badań stabilności. W ramach tych usług Emitent planuje prowadzenie sprzedaży produktów pod własną marką, jak i w formule private label lub white label. 

 1. Dystrybucja

Spółka zamierza dystrybuować marihuanę medyczną bazując na hurtowni farmaceutycznej należącej do Grupy Kapitałowej: THC Pharma SA. Dystrybucja taka może się odbywać zarówno     w oparciu o produkty zarejestrowane w Polsce przez inne podmioty, jak i rejestrację produktu uzyskaną przez Emitenta jako MAH. W tym przypadku produkt może pochodzić zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Emitent nie wyklucza możliwości dystrybucji poza Polską.

 1. Prace badawczo-rozwojowe

Emitent uwzględnia możliwość współfinansowania badań w celu opracowania leku opartego o konopie. Może się to odbywać w różnych trybach (np. eksperymentu medycznego lub opracowania leku i badań klinicznych) prowadzonych na zlecenie Emitenta lub w ramach konsorcjów. Badania miałyby obejmować leki z konopi zarówno w oparciu o THC, jak i CBD oraz inne kanabinoidy.

 1. Aktywność w ramach segmentów HEMP i HEALTH

Emitent nie wyklucza oportunistycznych inwestycji w branży konopnej lub zdrowotnej, które będą mogły zwiększyć i zdywersyfikować przychody lub zapewnić synergię w ramach Grupy Kapitałowej.

 1. Rezygnacja z dystrybucji CBD

Na obecnym etapie unijnych regulacji prawnych związanych z tzw. “novel food” , Spółka nie przewiduje dystrybucji produktów z segmentu CBD pod własną marką oraz nie planuje angażować się w uprawy konopi zawierające poniżej 0,3% THC, czyli nakierowane na CBD.

 1. Działania uzupełniające 

W ciągu nadchodzących dwóch lat Spółka planuje przeprowadzić także następujące działania:

 1. pozyskać inwestora strategicznego w celu realizacji opisanych wyżej założeń strategicznych;
 2. doprowadzić do rejestracji jako MAH surowca farmaceutycznego zawierającego ponad 0,3% THC, czyli marihuany medycznej;
 3. wprowadzić do sprzedaży marihuanę medyczną w postaci suszu i/lub ekstraktów;
 4. przygotować zaplecze i skalowalność biznesu w przypadku legalizacji marihuany rekreacyjnej   w Polsce lub w innych krajach Unii Europejskiej;
 5. w przypadku posiadania nadwyżek środków finansowych przeznaczać je na działania przeciwdziałające utracie kapitału (np. w związku z inflacją).  


W opinii Zarządu zaktualizowana i opisana wyżej strategia Emitenta, przełoży się na dynamiczny rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.

Radomir Woźniak

Prezes Zarządu

Aktualności

Pytania do Spółki

Dodano: 12.05.2024

Pytania zadawane spółce wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę. Tu będą pojawiać się pytania wraz z odpowiedziami. Czytaj więcej

Liczba recept na marihuanę medyczną rośnie lawinowo - rynekzdrowia.pl

Dodano: 20.04.2024

Wzrost zainteresowania medyczną marihuaną w Polsce jest ogromny, czego dowodem są dane ekonomiczne: w 2019 roku wydano 2909 recept na marihuanę, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 276... Czytaj więcej

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia plantacji m…

Dodano: 22.01.2024

W dniu dzisiejszym Zarząd zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do uzgodnienia zasad nabycia przez Emitenta całości, części lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na terytorium Czech - w pełni wyposażonego... Czytaj więcej

Podpisanie Term Sheet dotyczącego istotnego dokapitalizowania Emitenta.

Dodano: 16.11.2023

Zarząd Hemp_Health S.A. informuje, że w dniu 16/11/2023 uzgodnił Warunki Umowy "Term Sheet" z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta ("Transakcja").W ramach... Czytaj więcej

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psy…

Dodano: 13.11.2023

Zarząd spółki stowarzyszonej, tj. THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z grupy I-N... Czytaj więcej

Możliwość istotnego dokapitalizowania Emitenta oraz zawarcie listu intencyjnego.

Dodano: 09.11.2023

W dniu 09/11/2023 roku Emitent zawarł List Intencyjny z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczący warunków emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Emitenta (Transakcja).Strony ustaliły, iż negocjacje rozpoczną się niezwłocznie... Czytaj więcej

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 487 83 68

Kontakt


Hemp & Health S.A.
Jana Styki 23
03-928 Warszawa
NIP: 5252382713
REGON: 140778886
NCAGE: 9A59H
DUNS: 522357524
biuro@HHSA.pl

Tel.: +48 22 487 83 68

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396780

 

© 2023 Wszelkie pawa zastrzeżone Hemp & Health S.A.